Acties tbv

Stichting de Benen Nemen

Namens de kinderen met een beenamputatie uit de Derde Wereld willen iedereen bedanken voor de acties. Ook actie houden voor de stichting [klik hier]

NU doneren

kleine bedragen voor ons

van grote waarden.

UW STEUN IS WELKOM

of steun ons zo

Bekijk de trailer van voorlichtingsfilm voor Stichting de Benen Nemen over hoe het is om te leven met een been-prothese. 

Belangstelling voor de hele film [klik hier]

Neem Stichting De Benen Nemen op in uw testament

Misschien heeft u nog nooit stilgestaan bij het laten opmaken van een testament.
Mocht u overwegen één en ander vast te laten leggen, denk dan eens aan Stichting De Benen Nemen.

In een testament kunt u bepalen wie uw goederen en vermogen erft. U kunt in een testament zoveel erfgenamen opnemen als u wilt. Het is dus mogelijk om Stichting De Benen Nemen te benoemen tot mede-erfgenaam. U bepaalt uiteraard zelf het percentage dat de Stichting van uw erfenis krijgt. Ook als u al een testament heeft, kunt u daar alsnog een legaat in laten opnemen via de notaris.

De notaris
Voor het opstellen van uw testament en een periodieke schenkingsakte heeft u altijd een notaris nodig. Deze kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden om uw nalatenschap in te richten en de fiscale gevolgen hiervan.
In een codicil (een eigenhandig geschreven, gedateerde en ondertekende verklaring) kunt u alleen roerende zaken vermaken. Dus meubelen, sieraden, kunstvoorwerpen e.d. Deze goederen moeten nauwkeurig worden opgeschreven. Het origineel kunt u bij de notaris in bewaring geven.

Legaat
In plaats van een percentage te noemen in uw testament, kunt u ook een van te voren vastgesteld bedrag of van te voren vastgestelde goederen aan de Stichting schenken. Zo’n schenking na overlijden heet een legaat. Mensen zonder kinderen die een deel van hun vermogen willen nalaten aan een goed doel maken vaak gebruik van deze mogelijkheid. De notaris kan u uitleggen wat de verschillen zijn tussen een ‘gewone’ erfenis en een legaat en wat voor uw situatie het beste zou zijn.

Uw geld komt goed terecht
Als officieel door de overheid erkende als een ‘algemeen nut beogende instelling’ hoeft Stichting De Benen Nemen voor schenkingen geen schenkingsrecht te betalen. Uw schenking komt dus maximaal ten goede aan beengeamputeerde kinderen in de Derde Wereld.
Eenmalige schenking
Een éénmalige schenking aan Stichting De Benen Nemen is heel simpel.
U maakt het geldbedrag over op ING Bank NL05 INGB 0008287222 te Lelystad.

Schenking is fiscaal aftrekbaar als:

  • Het totaal van uw schenkingen minimaal 1% van uw verzamelinkomen met een minimum van € 60,- (2005) overstijgt;
  • Uw aftrek kan niet groter zijn dan 10% van uw verzamelinkomen. Als u 11% van uw drempelinkomen schenkt, moet daar dan de niet-aftrekbare drempel van 1% in mindering worden gebracht en komt u precies op de maximumaftrek van 10% van het drempelinkomen uit.

Periodieke schenking
Periodieke schenkingen zijn fiscaal aantrekkelijker dan eenmalige schenkingen. Uw jaarlijkse bijdrage is direct en volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. U hoeft geen rekening te houden met minimale of maximale bedragen. Wel moet u per notariële akte minimaal vijf jaar een vast bedrag schenken. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u bij een periodieke schenking 32,35 tot 52% van het gedoneerde bedrag terug. Dat betekent dat uw bijdrage verhogen of zelfs verdubbelen zonder dat het u iets extra kost.
Stichting De Benen Nemen heeft respect voor de donateurs die zich met ons verbonden voelen. Wij zijn allemaal vrijwilligers, sommige zijn zelf beengeamputeerd. Wij verplichten ons om de aan ons toevertrouwde gelden op een zo efficiënt mogelijke manier te besteden.