Acties tbv

Stichting de Benen Nemen

Namens de kinderen met een beenamputatie uit de Derde Wereld willen iedereen bedanken voor de acties. Ook actie houden voor de stichting [klik hier]

NU doneren

kleine bedragen voor ons

van grote waarden.

UW STEUN IS WELKOM

of steun ons zo

Bekijk de trailer van voorlichtingsfilm voor Stichting de Benen Nemen over hoe het is om te leven met een been-prothese. 

Belangstelling voor de hele film [klik hier]

Help mee

Stichting De Benen Nemen is één van de 14 Goede Doelen, die louter en alleen uit vrijwilligers bestaat die zich geheel belangeloos inzetten voor hun medemens. Wij hopen en rekenen dan ook op uw steun!

Giften en donaties zijn zeer belangrijk. Hiermee kunnen wij projecten opzetten voor beengeamputeerde kinderen in Derde Wereldlanden en voor Lotgenotencontacten in Nederland.

Hoe u ons kunt helpen:

  • door deel te nemen aan de Sponsor Bingo Loterij;
  • door Stichting De Benen Nemen op te nemen in uw testament;
  • door onze naamsbekendheid te vergroten;
  • door een actie te organiseren
  • door een donatie op ING Bank NL05 INGB 0008287222 t.n.v. Stichting de Benen Nemen.

Stichting De Benen Nemen is aangemerkt als ANBI

* Sinds 1 januari 2008 zijn de belastingregels voor de algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van:

  • Schenking
  • Successie
  • Aftrek van giften

Alleen de giften aan instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunt u, binnen de daarvoor geldende grenzen, als persoonsgebonden aftrekpost gebruiken.

Op 20 september 2007 heeft de Belastingdienst Stichting De Benen Nemen aangewezen als een Algemeen Nut Beoogende Instelling.