Acties tbv

Stichting de Benen Nemen

Namens de kinderen met een beenamputatie uit de Derde Wereld willen iedereen bedanken voor de acties. Ook actie houden voor de stichting [klik hier]

NU doneren

kleine bedragen voor ons

van grote waarden.

UW STEUN IS WELKOM

of steun ons zo

Bekijk de trailer van voorlichtingsfilm voor Stichting de Benen Nemen over hoe het is om te leven met een been-prothese. 

Belangstelling voor de hele film [klik hier]

Help mee

Stichting De Benen Nemen is één van de 14 Goede Doelen, die louter en alleen uit vrijwilligers bestaat die zich geheel belangeloos inzetten voor hun medemens. Wij hopen en rekenen dan ook op uw steun!

Giften en donaties zijn zeer belangrijk. Hiermee kunnen wij projecten opzetten voor beengeamputeerde kinderen in Derde Wereldlanden en voor Lotgenotencontacten in Nederland.

Hoe kunt U helpen:

  • Doneer per bank of online
  • Doe mee met de Sponsor Bingo Loterij;
  • Neem Stichting De Benen Nemen op in uw testament;
  • Naamsbekendheid;
  • Geef gratis;
  • Organiseer een actie.
  • Een bijdrage op ING Bank NL05 INGB 0008287222 t.n.v. Stichting de Benen Nemen.

Stichting De Benen Nemen aangemerkt als ANBI

Sinds 1 januari 2008 zijn de belastingregels voor de algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van:

  • Schenking
  • Successie
  • Aftrek van giften

Alleen de giften aan instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunt u, binnen de daarvoor geldende grenzen, als persoonsgebonden aftrekpost gebruiken.

Op 20 september 2007 heeft de Belastingdienst Stichting De Benen Nemen aangewezen als een Algemeen Nut Beoogende Instelling.